foto door

privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Foto door Ingrid Mol kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van Foto door Ingrid Mol en omdat u deze zelf bij het opstellen en versturen van email naar Foto door
Ingrid Mol verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Foto door Ingrid Mol kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 Uw voor- en achternaam
 Uw eventuele bedrijfsnaam
 Uw adresgegevens
 Uw telefoonnummer
 Uw emailadres
 Uw eventuele website

Waarom Foto door Ingrid Mol gegevens nodig heeft
Foto door Ingrid Mol verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, tekstbericht, whatsapp-bericht, via
de berichtenservice van bepaalde social media en/of per post) te kunnen benaderen indien u
telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Foto door Ingrid Mol uw
persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten (mondelinge)
overeenkomst van opdracht tot fotografie.

Hoe lang Foto door Ingrid Mol gegevens bewaart
Foto door Ingrid Mol bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet
langer gebruikt dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden
verzameld.

Delen met anderen
Foto door Ingrid Mol verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ingrid@Foto door.nl. Foto door Ingrid Mol zal
zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Foto door Ingrid
Mol bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen
Foto door Ingrid Mol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Foto door Ingrid Mol maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer
informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact
op.


Foto door Ingrid Mol is als volgt te bereiken:
Postadres: Gastelseweg 8, 4715 AA te Rucphen
Vestigingsadres: Gastelseweg 8, 4715 AA te Rucphen
Inschrijvingsnummer KvK: 20147180
Telefoon: +31 6 10521498
Mailadres: ingrid@Foto door.nl

DESIGN BY STUDIO MHILARIUS

PRIVACY POLICY

©2024 Foto Door ingrid mol

algemene voorwaarden